پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه برق درباره تحریک سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه : دانلود از سایت منبع چکیده   در این پروژه طراحی فیلتر دو بانده مایکروویو با دو ساختار متفاوت با سطوح انتخابگر فرکانس مطالعه و معایب و مزایای این ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد با موضوع تحریک سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه : پیشنهادها در جهت بهبود عملکرد این چنین ساختارهایی، با در نظر داشتن نتایچ بدست آمده در این پروژه، پیشنهادهای زیر برای ادامه پژوهش ارائه می­گردد: شما می توانید ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد در مورد چگونگی کنترل پاسخ فرکانسی سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه : بهره گیری از یک لایه سطح انتخابگر فرکانس با دو عنصر ادغام شده[27] در این روش دو فیلتر میان­نگذر را برای فرکانس­های GHz 3/4 و GHz 8/5 به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد برق سطوح انتخابگر فرکانس

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس تکه هایی از این پایان نامه : تاثیر ابعاد عنصر به خوبی مشهود می باشد که شکل عنصر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد برق طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس تکه هایی از این پایان نامه : بهره گیری از اجزاء مشدد حلقوی مربعی قبل از اینکه کاربرد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق:طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس تکه هایی از این پایان نامه : بهره گیری  گروهی از عناصر در یک سلول واحد شما می ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس دانلود از سایت منبع تکه هایی از این پایان نامه :  بهره گیری از چند سطح انتخابگر فرکانسی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس:پایان نامه

تکه هایی از این پایان نامه : کاهش تداخلات الکترومغناطیسی امروزه برای کم کردن تداخل امواج الکترومغناطیسی بین محیط داخل و محیط خارج از عایق­های الکترومغناطیسی بهره گیری می­گردد. این عایق­ها برای مکان­هایی که انتقال ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس-دانلود پایان نامه

تکه هایی از این پایان نامه : جلوگیری از لوب ساینده اگر یک موج مسطح یکنواخت با زاویه η به سطح یک ساختار متناوب یک بعدی با دوره تناوب Dx تابیده گردد، جریان­­هایی روی سطح ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس تکه هایی از این پایان نامه :  زاویه تابش موج مسطح شما می توانید مطالب مشابه این مطلب ادامه مطلب…

By 92, ago