دانلود پایان نامه برق درباره تحریک سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه : دانلود از سایت منبع چکیده   در این پروژه طراحی فیلتر دو بانده مایکروویو با دو ساختار متفاوت با سطوح انتخابگر فرکانس مطالعه و معایب و مزایای این دو ساختار اظهار شده می باشد. در ساختار اول از دو لایه سطح انتخابگر فرکانس ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد با موضوع تحریک سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه : پیشنهادها در جهت بهبود عملکرد این چنین ساختارهایی، با در نظر داشتن نتایچ بدست آمده در این پروژه، پیشنهادهای زیر برای ادامه پژوهش ارائه می­گردد: شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید همانطور که نشان داده ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد در مورد چگونگی کنترل پاسخ فرکانسی سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه : بهره گیری از یک لایه سطح انتخابگر فرکانس با دو عنصر ادغام شده[27] در این روش دو فیلتر میان­نگذر را برای فرکانس­های GHz 3/4 و GHz 8/5 به گونه جداگانه مطابق جدول 5-1 طراحی می­کنیم و سپس همانطور که در شکل 5-3 نظاره ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه ارشد برق سطوح انتخابگر فرکانس

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس تکه هایی از این پایان نامه : تاثیر ابعاد عنصر به خوبی مشهود می باشد که شکل عنصر در سطوح انتخابگر فرکانس تأثیر اساسی در پاسخ فرکانس دارد. به عنوان نمونه، همانطور که ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد برق طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس تکه هایی از این پایان نامه : بهره گیری از اجزاء مشدد حلقوی مربعی قبل از اینکه کاربرد مشددهای حلقوی مربعی را در سطوح انتخابگر فرکانس مطالعه کنیم، آغاز با این ساختارها آشنا ادامه مطلب…

پایان نامه برق:طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس تکه هایی از این پایان نامه : بهره گیری  گروهی از عناصر در یک سلول واحد شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید روشی که برای ادامه مطلب…

پایان نامه برق طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس دانلود از سایت منبع تکه هایی از این پایان نامه :  بهره گیری از چند سطح انتخابگر فرکانسی پی­درپی در مرجع [8] ساختار یک فیلتر دوبانده پیشنهاد شده که از چند لایه سطح ادامه مطلب…

طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس:پایان نامه

تکه هایی از این پایان نامه : کاهش تداخلات الکترومغناطیسی امروزه برای کم کردن تداخل امواج الکترومغناطیسی بین محیط داخل و محیط خارج از عایق­های الکترومغناطیسی بهره گیری می­گردد. این عایق­ها برای مکان­هایی که انتقال نور از محیط بیرون به محیط داخل وجود ندارد، به صورت ورقه‌های فلزی در فرکانس‌های ادامه مطلب…

طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس-دانلود پایان نامه

تکه هایی از این پایان نامه : جلوگیری از لوب ساینده اگر یک موج مسطح یکنواخت با زاویه η به سطح یک ساختار متناوب یک بعدی با دوره تناوب Dx تابیده گردد، جریان­­هایی روی سطح عناصر هادی القا می­گردد. در یک آرایه بی­نهایت، دامنه جریان هر عنصر یکسان می باشد ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس تکه هایی از این پایان نامه :  زاویه تابش موج مسطح شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید وقتی موجی به گونه مایل به یک سطح ادامه مطلب…