پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق درباره ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :     نمودار جریان[1] الگوریتم پیشنهادی اول   روش ارائه شده اول به گونه اختصار در نمودار جریان بالا آورده شده می باشد. همان گونه که در شکل نیز ادامه مطلب…

By 92, ago