دانلود پایان نامه ارشد برق سطوح انتخابگر فرکانس

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس تکه هایی از این پایان نامه : تاثیر ابعاد عنصر به خوبی مشهود می باشد که شکل عنصر در سطوح انتخابگر فرکانس تأثیر اساسی در پاسخ فرکانس دارد. به عنوان نمونه، همانطور که ادامه مطلب…