تکه هایی از این پایان نامه :

کاربردهای سطوح انتخابگر فرکانس

سطوح انتخابگر فرکانس کاربردهای گسترده و متنوعی در نواحی متفاوت فرکانسی دارند. برای نمونه در ناحیه مایکروویو برای طراحی ردوم[1] ها از این سطوح بهره گیری می­کنند. این سطوح می­توانند برای یک باند میان گذر امواج را از خود عبور دهند و در خارج این باند کاملا به صورت یک منعکس کننده رفتار کنند. در محدوده فرکانس­های بالای مادون قرمز[2] این سطوح متناوب به عنوان قطبی کننده[3]، جدا کننده پرتو[4] به کار می­رود. یک قطبی کننده از یک شبکه پراش ساخته شده که میدان­های با قطبش موازی به شبکه را باز می­تاباند و میدان­های با قطبش عمودی را منتقل می­کند. این قطعه در فرکانس­های مادون قرمز نزدیک [5] به عنوان سطوح انتخابگر خورشیدی برای جمع آوری انرژی خورشیدی به کار می­رود [4].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: