شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

    قطعه بندی تصویر به وسیله الگوریتم K-Means

همان گونه که در قسمت قبل تبیین داده گردید، اهداف لزوما در غالب بلوک های مربعی قرار نمی گیرند. پس مرزهای نواحی متحرک تصویر نیاز به اصلاح شدن دارند. برای انجام این کار بهره گیری از الگوریتم خوشه بندی تصاویر توصیه می گردد.

قطعه بندی تصاویر یکی از ابتدایی ترین اقداماتی می باشد که در بسیاری از شاخه های علم پردازش تصویر، برای آماده سازی فریم ها به مقصود کاربرد های مختلف، انجام می شود. قطعه بندی تصاویر با بهره گیری از روش های بسیار متنوعی می تواند انجام گردد. هدف نهایی در تمام این روش ها آن می باشد که تصویر ورودی به تعدادی ناحیه غیرهمپوشان تقسیم گردد، به طوری که تمام نقاط موجود در هر ناحیه، خصوصیات مشابه خاصی داشته باشند. به عنوان مثال همگی دارای شدت رنگ یکسان باشند. به این ترتیب تصویر قطعه بندی شده تنها شامل چند رنگ خاص می باشد. البته خاطر نشان می گردد که روش های قطعه بندی تصاویر معمولا زمانی دارای بهترین بازده هستند که به تصویری با نواحی رنگی همگن[1] اعمال شوند. به بیانی دیگر بهره گیری از این روش ها در قطعه بندی تصاویری که شامل ساختار رنگی غیر همگن هستند توصیه نمی گردد. در این پایان نامه از الگوریتم K-Means برای قطعه بندی تصاویر بهره گیری شده می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: