عنوان کامل پایان نامه :حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده­های زمینی با رویکرد بازتولید

تکه هایی از این پایان نامه :

3-4-4- نحوه پوشش DVB-T در ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بعد از توضیحات ارائه شده در خصوص سیگنال ارسالی در سیستم DVB-T در این بخش کوشش بر آن می باشد که نحوه پوشش این سیستم در ایران و سایر نقاط جهان مورد مطالعه قرار گیرد. شکل (3-1) کشورهایی که از DVB-T به عنوان استاندارد بخش همگانی زمینی بهره گیری می­کنند را مشخص می­کند. در شکل مذکور رنگ آبی مناطق تحت پوشش این استاندارد را مشخص می­کند و سایر رنگ­ها مربوط به استانداردهای تلویزیونی دیجیتال [1]ATSC، [2]ISDB و [3]DMB می­باشند که با در نظر داشتن نواحی تحت پوشش آن­ها پرداختن به آن­ها لزومی ندارد. همانطور که نظاره می­گردد ایران نیز استاندارد DVB-T را به عنوان استاندارد پخش همگانی زمینی پذیرفته می باشد. خاطر نشان می گردد که بهره گیری از این سیستم در ایران از سال 1389 آغاز شده و هم اکنون در بیش­تر استان­های کشور مورد بهره گیری قرار می­گیرد]14-15-16-17-18 [. جدول شماره مناطق تحت پوشش این سیستم را در ایران نشان می­دهد (آخرین به روز رسانی اطلاعات جدول مربوط به 1391-1390 می­باشد).

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: