عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حذف نقاط کلیدی غیر موثر

در این قسمت هدف آن می باشد که با مطالعه های بیش تر، اکسترمم هایی را که دارای شرایط مناسب نیستند را حذف کنیم. شرایط اکسترمم ها در این قسمت از دو جهت مطالعه می گردد. در وهله اول اقدام به حذف اکسترمم هایی خواهیم نمود که حاصل از برخورد دو لبه مختلف در تصویر هستند. برای این کار می توان از آشکارساز گوشه Harris بهره گیری نمود. همچنین بهره گیری از ماتریس هسین[1] نیز می تواند به این امر کمک کند. همچنین حذف اکسترمم هایی با قابلیت تفکیک پذیری[2] کم نیز بایستی صورت بگیرد. زیرا این نقاط از پایداری کافی برای ردیابی در طول فریم ها برخوردار نیستند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: