تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقدمه

در اغلب روش های ردیابی اهداف، قسمتی برای پیش بینی جایگاه هدف تعبیه شده می باشد. وظیفه این قسمت آن می باشد که قبل از رسیدن هر فریم، پیش بینی از جایگاه هدف در این فریم را ارائه دهد. این پیش بینی اکثرا بر اساس اطلاعات موجود از جایگاه هدف در فریم های گذشته می باشد. با در نظر داشتن سیستم های اخیر ردیابی می توان دریافت که عمده ترین ابزار مورد بهره گیری برای انجام این پیش بینی فیلتر های خانواده بیز می باشند.

در این بخش به معرفی فیلتر کالمن که یکی از معروف ترین فیلتر های مبتنی بر فلسفه بیز می باشد، خواهیم پرداخت. دلیل عمده بهره گیری از این فیلتر نیز آن می باشد که با در نظر داشتن نحوه عیان سازی که در این پایان نامه انجام شده می باشد، می توان دریافت که معادلات حرکت حالت سیستم کاملا ساختار خطی دارند و خطا نیز به صورت گاوسی تعریف شده می باشد. در این ظرایط فیلتر کالمن با بهره گیری از حجم محاسباتی که نسبت به سایر اعضای خانواده بیز بسیار کم می باشد، می تواند پاسخ بهینه را ارائه دهند. لذا در این پایان نامه از این فیلتر برای ردیابی بهره گیری شده می باشد. روابط و معادلات مربوط به این فیلتر در آغاز به گونه کامل معرفی می شوند. سپس در ادامه به تبیین نحوه حرکت اهداف و پیاده سازی معادلات بر روی حرکت اهداف خواهیم پرداخت. در انتها نیز با در نظر داشتن مدل های ارائه شده و مطابق دو روش پیشنهادی در این پایان نامه، از این فیلتر بهره گیری خواهیم نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: