تکه هایی از این پایان نامه :

طراحی فیلتر یک بانده مایکروویو

 

 

امروزه جایگاه شبیه­سازی و بکارگیری روش­های عددی در توصیف نزدیک به واقعیت سیستم­های الکترومغناطیسی بر کسی پوشیده نیست. مانند مزایای چنین نرم افزارهایی را می توان صرفه جویی در وقت، سهولت طراحی، امکان اعمال تغییرات جزئی و نظاره اثر آنها و بهینه سازی به مقصود ساخت آنها دانست.

نرم افزارهایی که برای شبیه­سازی ساختارهای فرکانس بالا بهره گیری می­شوند، زیادند. مانند این نرم افزارها می­توان به CST[1] و HFSS[2] تصریح نمود. روشهای عددی­ای که به مقصود حل مسئله الکترومغناطیسی در دو نرم­افزار بهره گیری می­گردد، متفاوت می باشد. در نرم افزار HFSS روش عددی جزء محدود[3] برای حل معادلات ماکسول در حوزه فرکانس بهره گیری شده می باشد اما در نرم افزار CST از روش انتگرال گیری محدود[4] که امکان ارائه تحلیل هم حوزه زمان و هم حوزه فرکانس را دارا می باشد، بهره گیری می­گردد [21]. پس سرعت شبیه­سازی در نرم­افزار CST نسبت به نرم­افزار HFSS بالاتر می باشد. در این پایان نامه از نرم افزار شبیه­سازی CST بهره گیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این فصل طراحی دو فیلتر یک بانده میان نگذر در باند فرکانسی مایکروویو با فرکانس­های تشدید GHz 8/5  و GHz 3/4 مطالعه خواهد گردید. همانطور که در فصل 2 به آن تصریح گردید، برای کنترل پاسخ فرکانسی سطوح انتخابگر فرکانس، بایستی به چهار عامل توجه نمود که در این فصل هر کدام از عامل­ها را جداگانه برای طراحی دو فیلتر میان نگذر مطالعه خواهیم نمود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: