عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه :

بهره گیری  گروهی از عناصر در یک سلول واحد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روشی که برای طراحی فیلتر دوبانده در مرجع [6] پیشنهاد شده، بهره گیری گروهی از قطعه­ها/ شکاف­ها در یک سلول واحد می باشد. پس به جای یک عنصر، گروهی از عناصر در این لایه به صورت متناوب تکرار می­شوند. با این روش نیازی به طراحی جداگانه لایه­های متفاوت نیست. ساختار پیشنهادی در شکل2-14 نشان داده شده می باشد که

شکل2-14  ساختار فیلتر سطح انتخابگر فرکانس با عناصر چند گانه[6]

شکل 2-15  نتایج شبیه سازی فیلتر دوبانده با یک گروه از عناصر در یک سلول واحد[6]

در آن گروهی از قطعه­های مربعی در یک سلول واحد به صورت یک آرایه متناوب مربعی چیده شده­اند که خود این گروه در ساختار به گونه متناوب تکرار شده می باشد. نتایج شبیه سازی این ساختار را در شکل 2-15 نظاره می­کنید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: