عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

الگوریتم جستجوی سه مرحله ای TSS

این روش یکی از محبوب ترین الگوریتم های به وجود آمده برای جستجو می باشد. در بسیاری از کاربرد های بر خط مانند تلفن های تصویری و کنفرانس های ویدئویی که نیاز به بهره گیری از الگوریتم های تطبیق بلوکی با سرعت بسیار بالا می باشد، از این روش بهره گیری می گردد. این روش بر اساس یک فرض اصلی استوار می باشد که عموما و در اغلب موارد (به غیر از موارد خاص)  مستقر می باشد. این الگوریتم فرض می کند که اندازه خطا با فاصله گرفتن از نقطه جواب بهینه به صورت یکنوا در تمام جهات افزایش می یابد. به عبارت بهتر در زمان جستجو، هر چه به نقطه بهینه نزدیک تر می شویم مقدار خطا بایستی لزوما کاهش یابد. پس می توانیم از همان آغاز با یافتن نواحی که احتمال وجود نقطه بهینه در آن ها بیش تر می باشد، تعداد مراحل مورد نیاز برای جستجو را به مقدار چشم گیری کاهش دهیم.

نحوه عملکرد این روش به این شکل می باشد که آغاز در مرحله اول 9 بلوک اولیه که درون ناحیه مورد جستجو هستند را با بلوک مورد نظر مقایسه می کند. مکان این 9 بلوک بسته به مقدار تعیین شده برای p و بر اساس اندازه ناحیه جستجو می باشد. پس از محاسبه تابع اندازه گیری شباهت برای تمام این بلوک ها، ناحیه اطراف بلوکی که بیش ترین مقدار شباهت را دارد به عنوان ناحیه جدید در نظر گرفته می گردد. با در نظر داشتن فرض اصلی این روش، نقطه بهینه احتمالا در اطراف این ناحیه قرار دارد. از این رو در مرحله بعد جستجو برای یافتن نقطه بهینه را مشابه مرحله قبل و این بار در این ناحیه انجام می دهیم. خاطر نشان می گردد که ناحیه مورد بحث بسیار کوچک تر از ناحیه اولیه می باشد. در این مرحله نیز 9 بلوک انتخاب می گردد و پس از محاسبه شباهت ها، ناحیه اطراف بلوکی که بیشترین شباهت را دارد به عنوان ناحیه جدید در نظر گرفته می گردد. این طریقه آن قدر ادامه می یابد تا منجر به یافتن یک نقطه خاص گردد. در صورت برقراری فرض اصلی، این نقطه همان نقطه بهینه می باشد و اگر این طور نباشد یک نقطه زیر بهینه[1] نام می گیرد. با در نظر داشتن مقادیر استانداردی که عموما برای p در نظر می گیرند، معمولا این روش پس از سه مرحله نقطه مورد نظر را می یابد. دلیل اصلی نامگذاری آن نیز همین حقیقت می باشد. با در نظر داشتن مقدار دلخواه p تعداد مراحل لازم این الگوریتم برای رسیدن به جواب از ارتباط زیر محاسبه می گردد :

 

علامت [ . ]، در ارتباط بالا نشان دهنده اقدام گر غیر از صحیح می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]  Sub-Optimum

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: