عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

تکه هایی از این پایان نامه :

 گروه الگوریتم­های زمان­بندی توام حوزه فرکانس و حوزه زمان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این گروه از الگوریتم­ها شامل یک الگوریتم خاص نیست  بلکه هر الگوریتمی که زمان­بندی را در هر دو حوزه انجام می­دهد، شامل این گروه می­گردد. نکته­ای که بایستی توجه نمود این می باشد که در این الگوریتم­ها برای تخصیص بلوک منابع به کاربران دو مرحله­ی زیر انجام می­گردد]16[:

  • آغاز الگوریتم­های زمان­بندی بسته در حوزه زمان[1] زیر مجموعه­ای از کاربران فعال در بازه‌ی زمانی ارسال[2] جاری را انتخاب می­کند.
  • سپس بلوک منبع به هر کاربر بر اساس الگوریتم زمان ­بندی حوزه­ی فرکانس به کاربران تخصیص می­یابد.

تصمیم نهایی تخصیص نتیجه­ی تصمیمات دو الگوریتم زمان­بندی فوق که به صورت سری کار می­کنند، می باشد. مزیت اصلی این روش زمان­بندی کاهش پیچیدگی محاسبات در حوزه­ی فرکانس به علت کاهش تعداد کاربران کاندید برای تخصیص بلوک منبع می باشد. برای هر مرحله از زمان­بندی یک الگوریتم متفاوت می­تواند بهره گیری گردد. به عنوان مثال الگوریتم­های RR یا عدالت نسبی را می­توان برای بدست آوردن عدالت در تقسیم زمانی منابع در میان کاربران بهره گیری نمود و از الگوریتم عدالت نسبی در حوزه­ی فرکانس برای بدست­آوردن یک مصالحه بین عدالت و بهره گیری از طیف موثر و تخصیص بلوک منابع به کاربران بهره گیری نمود. به تعبیری دیگر در هرکدام از این  دو مرحله­ی فوق می­توان الگوریتم زمان­بندی متفاوتی را به­کار برد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: