عنوان کامل پایان نامه :حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده­های زمینی با رویکرد بازتولید

تکه هایی از این پایان نامه :

3-1- معایب انتقال آنالوگ

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انتقال آنالوگ از طریق هر محیط رسانه­ای به علت های مختلف دارای حساسیت شدید به ایجاد سایه در تصویر می باشد. این علت های شامل اتفاقات ساده­ای مانند انعکاسات سیگنال از ساختما­ن­ها و موانع دیگر می­باشد که به سیگنال دریافت شده­ی اصلی در یک گیرنده­ی تلویزیونی اضافه می­شوند و دارای تأخیر زمانی نسبت به سیگنال اصلی هستند. این امر همچنین می­تواند بر اثر تأثیرات پخش زمینی مانند انعکاسات از کوه­ها و تپه­ها باشد. دسته­ای دیگر خرابی­های تدریجی سیگنال شامل تأثیر جذر و مد می باشد و این زمانی اتفاق می­افتد که سیگنال­ها بایستی مسافت­های زیادی را در آب­های آزاد بپیمایند. در طول روز هنگامی­که جذر و مد اتفاق می­افتد طول مسیرهای سیگنال منعکس شده بر اثر تغییر سطح دریا تغییر می­کند که منتج به تغییر آهسته­ی شرایط انعکاس چندمسیره می­گردد. دسته­ی دیگر تأثیرات که تداخل هم­کانال[1] نامیده می­شوند. در طی دوره­های فشار اتمسفری بالا اتفاق افتاده و از طریق عملکرد فرستنده­های مختلف در یک فرکانس تخصیصی یکسان ایجاد می­گردد. معضلات مربوط به انعکاس چندمسیره و تداخل هم­کانال از زمان پخش آنالوگ همراه آن بوده­اند. برای مقابله با این معضلات قوانین حفاظتی توسط کشورهای همسایه جهت به حداقل رساندن تداخل از ایستگاه­های هم­کانال اتخاذ گردید. علیرغم کاربرد این قوانین حفاظتی تلویزیون آنالوگ همچنان پیش روی این پدیده­ها ضعیف می باشد و همواره در معرض کاهش تدریجی کیفی قرار دارد و فرآیند ارسال این سیگنال­ها حتی اگر در بهترین شرایط دریافت شوند همواره مقداری نویز را به سیگنال اضافه می­کند[4].

[1] Co-Channel Interference

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: