عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه :

بهره گیری از اجزاء مشدد حلقوی مربعی

قبل از اینکه کاربرد مشددهای حلقوی مربعی را در سطوح انتخابگر فرکانس مطالعه کنیم، آغاز با این ساختارها آشنا می­شویم. مشدد حلقوی مربعی از یک جفت حلقه متحدالمرکز تشکیل گردید­ه که در انتهای هر حلقه، همانطوری که در شکل 2-18 نظاره می­گردد، شکافی ایجاد شده می باشد. این شکاف­ها باعث تشدید در طول موجهای بزرگتر از قطر حلقه می­گردد. حلقه­ها از مواد غیر مغناطیسی مثل مس ساخته می­شوند. شار مغناطیسی، جریانی القایی را در این حلقه­ها ایجاد می­کند که این جریان­ها، یک میدان تابشی تولید می­کنند، جهت این میدان به خصوصیات تشدید جزء مشدد حلقوی مربعی وابسته می باشد. بخش حقیقی نفوذپذیری µ این ساختار، در فرکانس­های پایین­تر از فرکانس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

شکل 2-18  ساختار مشدد حلقوی مربعی [18]

تشدید مثبت و در فرکانس­های بالاتر از فرکانس تشدید، منفی می­باشد. این µ منفی با ساختارهایی که ثابت دی الکتریک منفی دارند، برای تولید فرامواد با ضریب شکست منفی بهره گیری می­شوند [17،16].

در سال­های اخیر، مشددهای حلقوی مربعی­ به عنوان اجزاء صفحه هادی در سطوح انتخابگر فرکانس بهره گیری شده­اند. علت های بهره گیری از این ساختارها در سطوح انتخابگر فرکانس، کوچک بودن ابعادشان نسبت به طول موج می باشد که این خصوصیت از پدیده لوب ساینده جلوگیری می­کند و تغییر فرکانس تشدید با افزایش یا کاهش تعداد حلقه­های موجود در عنصر مشدد حلقوی و شکاف­ها ایجاد می­گردد [18].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: