شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

       مفهوم الگوریتم تطبیق بلوکی

این الگوریتم ها به گونه اختصار به عنوان روش هایی برای محاسبه اندازه همبستگی در نظر گرفته می شوند. نحوه عملکرد این الگوریتم ها به این شکل می باشد که در مرحله اول تصویر حاضر را به صورت مجموعه ای از بلوک های مربعی غیرهمپوشان تبدیل می کند. هدف کلی این روش ها آن می باشد که برای هر بلوک از فریم فعلی[1]، بلوک متناظری در فریم بعدی[2] را به گونه ای بیابد که این دو بلوک بیش ترین شباهت را با هم داشته باشد. برای یافتن بهترین متناظر برای هر بلوک از فریم فعلی، در محدوده مشخصی اطراف جایگاه همان بلوک اما در فریم بعدی جستجو را انجام می دهد. بهترین بلوک متناظر را بلوکی در نظر می گیریم که دارای کمینه مقدار خطا باشد. به عبارت بهتر بیشینه اندازه شباهت با بلوک اولیه را داشته باشد. برای اندازه گیری و همچنین اظهار اندازه شباهت میان بلوک ها از توابع گوناگونی بهره گیری می گردد. این توابع معمولا غیر منفی و بر اساس تفاوت شدت رنگ پیکسل ها می باشند. توابعی که در ادامه بحث معرفی خواهند گردید به نوعی معمول ترین توابع مورد بهره گیری در این دسته از الگوریتم ها برای اظهار شباهت می باشند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: