تکه هایی از این پایان نامه :

3-4-2- تلویزیون دیجیتال در اروپا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در اروپا پروژه­های بسیاری در اوایل 1990 به مقصود مشخص کردن استاندارد HDTV با همکاری و کمک دولت آلمان مشغول فعالیت شدند. همچنین یک گروه متخصص اروپایی به نام ELG با مشارکت سازمان­های علاقمند در اروپا دعوت شدند تا در خصوص تلویزیون دیجیتال کار کنند. با موفقیت ELG در 1993 تقریبا 84 سازمان پخش، سازمان­های استاندارد، شرکت­های مخابراتی، تولید کننده­ها و دیگر سازمان­های مرتبط با امضای یک یادداشت تفاهم طرح پروژه­ی پخش تلویزیون دیجیتال و ساختار آن را تصویب کردند، از همان تاریخ پروژه­ی DVB رسما شاهد پیشرفت­هایی بوده می باشد. دفتر مرکزی اتحادیه­ی پخش تلویزیون اروپا  EBU در ژنو و با پشتیبانی کمیسیون اروپایی، استانداردهای پروژه­ی DVB جهت ارسال و پخش روی رسانه­های مختلف انتقال نظیر کابل، ماهواره، کانال­های زمینی گسترش پیدا نمود. پروژه­ی DVB همچنین استاندارد MPEG-2 را به عنوان استاندارد کدگذاری صدا و تصویر و داده و مالتی­پلکسینگ مشخص و تعیین نمود. همچنین کمیته­ی پروژه­ی DVB سیستم COFDM را به عنوان استاندارد مدولاسیون کانال­های پخش زمینی دیجیتال تعیین نمود و آن را با استاندارد DVB-T ارائه و معرفی نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: