تکه هایی از این پایان نامه :

منطقه­ی پوشش فرستنده

 

به هنگام طراحی یک شبکه­ی پخش توجه بسیار زیادی در انتخاب محل ایستگاه­ها از قبیل مسائلی زیرا بافت منطقه­ای و اندازه جمعیت، به حداقل رسیدن تداخل هم­کانال و شرایط محیطی، سهولت دسترسی و هزینه­ها می­باشد. با قرار دادن ایستگاه مرکزی نزدیک به مرکز جمعیتی و تنظیم زاویه­ی عمودی به پایین­تر از دید افق می­توان با بهره گیری از آنتن­هایی که گلبرگ اصلی آن­ها رو به مرکز جمعیت می باشد اطمینان پیدا نمود که بخش بسیار کمی از سیگنال از منطقه­ی پوشش بیرون می­رود. بهره­ی آنتن، تشعشع فرستنده را به گونه­ای جهت می­دهد که دست­یابی به توان لازم را برای دریافت سیگنال در منطقه­ی پوشش برای گیرنده ممکن کند. این کار شبیه قرار دادن یک ذره­بین در جلوی نور آفتاب می باشد. دسته پرتو تشکیل شده را می­توان در منطقه­ی روی زمین نشانه­گیری نمود. منطقه­ی پوشش در کنار تمام پارامترهای محدودکننده­ی دیگر، توسط خمیدگی زمین در آن ناحیه نیز محدود می­گردد. به این ترتیب فرمولی به دست می­آید که در آن ارتفاع فرستنده از سطح دریا بر حسب متر مرز پوشش را در شعاع  بر حسب کیلومتر از طریق فرمول زیر محاسبه می­کنند]4[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

دسته‌ها: پایان نامه های ارشد