تکه هایی از این پایان نامه :

کاهش تداخلات الکترومغناطیسی

امروزه برای کم کردن تداخل امواج الکترومغناطیسی بین محیط داخل و محیط خارج از عایق­های الکترومغناطیسی بهره گیری می­گردد. این عایق­ها برای مکان­هایی که انتقال نور از محیط بیرون به محیط داخل وجود ندارد، به صورت ورقه‌های فلزی در فرکانس‌های پایین (فرکانس­های رادیویی) و به صورت ورقه­هایی از جنس فریت در فرکانس­های بالا (فرکانس­های مایکرویو) مورد بهره گیری قرار گرفته­اند. عملکرد این نوع عایق­ها برای محیط­هایی مثل ساختمان­ها، که دارای پنجره­هایی از جنس شیشه هستند و انتقال نور از محیط بیرون از طریق این پنجره­ها هست، مناسب نیست. پس برای کاهش تداخل امواج الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن انتقال نور از محیط بیرون، بایستی از فیلتر بهره گیری گردد. عایق­های الکترومغناطیسی کاربردهای زیادی دارند مانند این کاربردها، حفاظت محیط­های زندگی از تشعشعات ایستگاههای رادیویی محیط بیرون وکاهش تداخلات متقابل بین وسایل الکترونیکی را می­توان نام برد.

عایق تداخل الکترومغناطیسی[1] بایستی به شکل یک فیلتر انتخابگر فرکانس اقدام کند تا هر گونه ارتباط بین محیط محافظت شده و بیرون را حذف کند. شکل 2-11 تضعیف حاصل از دیوارهایی با جنس­های متفاوت در باند فرکانسی

شکل 2-11   تضعیف دیواربا ضخامت 35 سانتی متر، با انواع متفاوت

مواد : سیمان، آجر، سنگ، در مقایسه با شیشه به ضخامت 1 سانتی متر [5]

بین  GHz5/0 و  GHz6 را نشان می­دهد. همانطور که در شکل نظاره می­گردد، تضعیف حاصل از دیواری از جنس شیشه نسبت به دیوارهای دیگر کمتر می باشد. پس دیوارهای ساختمان تا حد مناسبی تشعشعات را تضعیف می­کنند اما وجود پنجره­هایی از جنس شیشه درساختمان، این تشعشعات را به خوبی تضعیف نمی­کند. پس بایستی از عایق الکترومغناطیسی انتخابگر فرکانس در مکان­هایی که شیشه هست، بهره گیری گردد. در سال­های اخیر، برای کاهش تداخلات شبکه­های مخابراتی بی­سیم از سطوح انتخابگر فرکانس خازنی به عنوان فیلتر میان­نگذر بهره گیری شده می باشد [5].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: