تکه هایی از این پایان نامه :

  • شبکه‌های مش بی‌سیم ترکیبی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانطور که در شکل(2-10) نشان داده شده می باشد، این ساختار ترکیبی از شبکه‌های مش کاربران و زیر ساخت می باشد. کاربران‌ می‌توانند هم از طریق نقاط مش ، دسترسی به شبکه داشته باشند و هم به گونه مستقیم با بهره گیری از شبکه مش میان خود ارتباط داشته باشند؛ در حالیکه زیر ساخت موجود، اتصال به شبکه‌های دیگر مانند اینترنت، ، سلولی و حسگری را امکان پذیر می‌سازد. قابلیت مسیریابی در کاربران‌، اتصال و پوشش را در داخل  گسترش می‌دهد. ساختار ترکیبی بیشترین بهره گیری را در میان  WMN داراست[22].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: