عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

  الگوریتم پیشنهادی اول

این الگوریتم پیشنهادی متشکل از ترکیب چند الگوریتم شناخته شده در پردازش تصویر می باشد. جبران سازی حرکتی اولین مرحله این روش می باشد که به وسیله الگوریتم های تطبیق بلوکی انجام می شود. پس از آن در مرحله دوم مرزهای تصاویر حاصل شده بهبود یافته و دقت آشکارسازی افزایش می یابد. در مرحله نهایی این روش، مشخصه کاملی از اهداف متحرک تصویر حاصل می گردد. همچنین در این مرحله اعمال عملگرهایی روی تصویر باعث می گردد که کیفیت تصویر نهایی افزایش یابد. در ادامه به معرفی تمام مراحل و تبیین کامل هر کدام از آن ها خواهیم پرداخت.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: