تکه هایی از این پایان نامه :

     روش  CAM Shift

این روش که نام آن برگرفته از عبارت Continuous Adaptive Mean Shift می باشد، دارای شباهت های بسیاری به روش Mean Shift می باشد. با این تفاوت که همان گونه که از نام آن نیز بر می آید دارای پارامترهای وفقی[1] می باشد. همچنین به جای آن که به مانند روش Mean Shift در فضای RGB مستقر باشد، از فضا HSV بهره گیری می کند که فراوانی رنگی یک بعدی را در اختیار قرار می دهد ]6[.

این الگوریتم دارای فرآیندی کاملا مشابه با الگوریتم Mean Shift می باشد. شاید عمده ترین تفاوت این دو روش در نحوه محاسبه مکان ناحیه هدف می باشد. در الگوریتم Mean Shift این کار توسط محاسبه مرکز جرم انجام می گرفت. این در حالی ست که در این الگوریتم ممان[2] های مراتب مختلف تأثیر تعیین کننده ای در محاسبه جایگاه این ناحیه دارند. برای محاسبه ممان ها از ارتباط زیر می توان بهره گیری نمود :

 

در ارتباط بالا I(x,y) نشان دهنده شدت رنگ مربوط به نقطه ای در مختصات (x,y) از عکس در فضای HSV می باشد. به علاوه x و y نیز به ترتیب نشان دهنده طول و عرض نقاط می باشند. به این ترتیب مرکز ناحیه هدف را می توان مطابق روابط زیر تعریف نمود ]7، 8[ :

 

با در نظر داشتن این نکته که اندازه ناحیه هدف در این الگوریتم به صورت وفقی تغییر می کند، این روش توانایی ردیابی در شرایطی که هدف تغییر اندازه دارد را نیز دارا می باشد. همچنین برخلاف روش Mean Shift که از مستطیل برای نمایش ناحیه هدف بهره گیری می کند، معمولا در این روش به علت بهره گیری از ممان های مراتب بالاتر که به نوعی نشان دهنده نحوه پراکندگی داده ها نیز می باشند، از بیضی برای مشخص کردن ناحیه هدف بهره می برد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: