عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

    روش Mean Shift

این روش به نوعی در دسته روش های غیر پارامتری تخمین چگالی احتمال در نظر گرفته می گردد. اساس ردیابی در این روش بر مبنای دنبال کردن مرکز جرم[1] پیکسل های ناحیه هدف بوده و برای این کار از فراوانی رنگی[2] بهره گیری می گردد. این روش همان گونه که پیش تر نیز تبیین داده گردید از محاسبات کم و طبیعتا سرعت بالایی برخوردار می باشد. در ادامه به تبیین مختصری از مراحل کار این روش خواهیم پرداخت ]3[.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الگوریتم به این شکل آغاز می گردد که با دانستن جایگاه دقیق هدف در فریم اول که به صورت دستی مشخص می گردد ، پنجره ای با ابعاد مشخص دورناحیه هدف در نظر گرفته می گردد. سپس فراوانی رنگی برای شدت رنگ پیکسل های ناحیه هدف محاسبه می گردد. برای راحتی محاسبات نمودار به صورت پله ای در نظر گرفته می گردد. فراوانی رنگی حاصل شده با q نمایش داده می گردد که آن را مدل هدف[3] می نامند. این مدل قابل نمایش به وسیله یک بردار می باشد که طول بردار نشان دهنده تعداد قسمت هایی[4] می باشد که برای پله ای کردن فضای رنگی بهره گیری شده می باشد. با ورود فریم بعدی به سیستم دقیقا در محل قبلی ناحیه هدف ، در این فریم نیز پنجره ای به همان اندازه در نظر گرفته می گردد. سپس با محاسبه فراوانی رنگی برای پیکسل های این ناحیه،  بردار p(y) به روش مشابه بردار q محاسبه می گردد. همان گونه که از ظاهر ارتباط نیز مشهود می باشد این فراوانی رنگی تابع مکان پنجره می باشد و طبیعتا تا زمانی که تطبیق کامل اتفاق نیفتد، متغیر می باشد. از این رو به آن کاندید هدف[5] می گویند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: