عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

2-1-   مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همان گونه که پیش تر نیز ذکر کردیم، در این فصل هدف آن می باشد که به تبیین مختصری در مورد روش هایی بپردازیم که در گذشته مورد بهره گیری قرار می گرفته می باشد. با در نظر داشتن این نکته که روش های اولیه ردیابی برای شرایط دوربین ثابت طراحی شده بودند، در آغاز به تبیین مختصری درمورد روش تفریق پس زمینه که یکی از معروف ترین روش های آشکارسازی در شرایط دوربین ثابت می باشد، خواهیم پرداخت. سپس در ادامه روش هایی را مطالعه می کنیم که علاوه بر آن که برای شرایط دوربین ثابت ایجاد شده اند، قابل اعمال بر روی دنباله تصاویر به دست آمده از دوربین متحرک نیز می باشند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: