تکه هایی از این پایان نامه :

مقدار

نوع اطلاعات

5 صفحه

200000بایت

متوسط اندازه صفحه

1

تعداد شی در هر صفحه

کمینه=1کیلو بایت، بیشینه=200 کیلوبایت

اندازه شی­ها

12 ثانیه

زمان خواندن

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: