عنوان کامل پایان نامه :زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1   جمع‌بندی

شبکه‌های مش بی‌سیم یکی از فناوری‌های کلیدی و تاثیرگذار طی دهه پیش رو هستند و تأثیر بسیار مهمی‌ در نسل‌های آتی شبکه‌های بی‌سیم و سیار اعمال خواهند نمود. به کمک این شبکه‌ها رویایی که از دیرباز در ذهن بسیاری از کاربران گوناگون انواع شبکه‌ها در سرتاسر دنیا بوده به تحقق نزدیک‌تر می گردد؛ و این رویا چیزی نیست غیر از اتصال به شبکه در هر زمان و هر لحظه و با نهایت سادگی و کمترین هزینه.

شبکه‌ی مش بی‌سیم برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون کاربران بایستی بتواند سطوح مختلفی از کیفیت سرویس را ارائه و با برقراری آن کیفیت‌ها را تضمین کند .منابع شبکه می‌بایست به نحوی سازمان دهی و مدیریت گردد که بتواند بهره‌‌‌وری و بازدهی بالایی داشته باشد، به نحوی که احتمال عدول از شرایط تضمین شده برای سرویس و هم چنین هزینه های لازم کمینه گردد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه‌ی پیشنهادی برای تضمین کیفیت سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم می باشد. کوشش بر آن می باشد الگوریتم پیشنهادی  ضمن دارا بودن شرایط مقیاس پذیری و نیز قابلیت بهره گیری در کنار سایر الگوریتم های موجود؛ تضمین خوب، قابل قبول و  تا حد ممکن دقیقی را برای پارامتر تأخیر فراهم آورد. با در نظر داشتن این که تضمین کیفیت سرویس به صورت انتها به انتها اکثرا مبتنی بر زمان‌بندی مناسب  رله‌ها و گره‌‌‌ها  با  BS   در تخصیص و  رزرو کردن کانال در مسیر بین مبدا تا مقصد می باشد، در این پژوهش کوشش گردید برپایه‌ی  الگوریتم‌های بهینه سازی ژنتیک، قابلیت تضمین انتها به انتهای کیفیت سرویس در شبکه‌های  مش بی‌سیم را فراهم آوریم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید