تکه هایی از این پایان نامه :

الگوریتم EXP/PF[1]

الگوریتم  برای ضمانت کاربردهای چند رسانه‌ای شامل سرویس‌های بلادرنگ و غیر بلادرنگ طراحی شده می باشد. هدف از طراحی این الگوریتم این می باشد که اولویت کاربران بلادرنگ را نسبت به کاربران غیر بلادرنگ افزایش دهد. در الگوریتم /  برای سرویس‌های بلادرنگ زمانی که مدت زمان انتظار بسته در صف به حداکثر زمان قابل تحملشان نزدیک باشد یا به اظهار دیگر فرصت کمتری برای ارسال داشته باشند که اگر ارسال نشوند از بین خواهند رفت، اولویت بیشتری نسبت به کاربران غیر بلادرنگ دارند. در این بین و با در نظر داشتن معیار مربوط به این الگوریتم اگر تاخیر بسته­ها برای همه­ی کاربران تفاوت چندانی نداشته باشد، عبارت نمایی موجود در ارتباط­ی 3-16 به 1نزدیک می­گردد و قانون  مانند  قانون عدالت نسبی اقدام می­کند و اگر یکی از کاربران  دارای تاخیر خیلی زیاد گردد، کاربر اولویت پیدا می­کند و این­­چنین می باشد که کاربر با تاخیر بیشتر بسته­ی سرصفش اولویت پیدا می­کند. معیار  برای هر کاربر بلادرنگ و غیر بلادرنگ با بهره گیری از معادلات زیر محاسبه می­گردد]27[:

(3-16)

و

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(3-17)

(3-18)

در ارتباط­ی فوق  متوسط تعداد بسته­های بلادرنگ منتظر در بافر مربوط به کاربر در ایستگاه مبنا در ابتدای بازه­ی زمانی ارسال ام بوده و  و  نیز مقادیر ثابت هستند.  بیشترین تاخیر بسته همه­ی سرویس­های بلادرنگ می باشد به اظهار دیگر برای یافتن این مقدار تاخیر بسته­ی سر صف تمامی صف­های دارای بسته­ی منتظر برای ارسال در نظر گرفته می­گردد و سپس در بین آن­ها بیشترین مقدار انتخاب می­گردد.  نیز بیشینه محدودیت تاخیر کاربران سرویس بلادرنگ مطابق با ترافیک­شان بوده و  تعداد جریان­های بلادرنگ فعال در جهت فروسو می باشد.  همچنین RT بیانگر بلادرنگ بودن کاربر iام و NRT بیانگر غیربلادرنگ بودن کاربر iام می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: