تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 الگوریتم زمان­بندی در دوسطح[1]

این الگوریتم در دو سطح درجهت فروسو طراحی شده می باشد. ایده­ی سطح بالاتر این الگوریتم بر اساس نظریه کنترل خطی زمان گسسته بوده و در سطح پایینی از دو الگوریتم زمان­بندی یکی برای انتخاب کاربران بلادرنگ و دیگری برای کاربران غیربلادرنگ بهره گیری شده می باشد. در این الگوریتم، زمان به عنوان یک دنباله­ی بی­پایان از فریم­ها نظر گرفته می­گردد. عملکرد این الگوریتم به­گونه­ای می باشد که در ابتدای هر فریم، براساس الگوریتم زمان­بندی سطح فریم [2]اندازه اطلاعاتی که هر منبع اطلاعات بایستی در مدت زمان فریم جاری یعنی 10 میلی­ثانیه ارسال کند، محاسبه می­گردد. سپس در سطح  پایین­تر الگوریتم  با در نظر داشتن نوع ترافیکی که کاربران دارند از الگوریتم PF یا MT بر اساس نوع ترافیک بهره گیری می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: