تکه هایی از این پایان نامه :

3-6-3- کدینگ داخلی

برای کدینگ داخلی از کد کانولوشن مادر با نرخ 2/1 و کدهای کانولوشن پنچر[1] شده با نرخ­های 3/2، 4/3، 6/5 و 8/7 بهره گیری می­گردد که این امرکمک به انتخاب نرخ مناسب، وابسته به اندازه تصحیح و بیت ریت مورد نظر می­کند[10]. کدهای درونی و مدولاسیون بین پارامترهایی که طراح شبکه بر روی آن کنترل دارد بسیار مهم­تر می باشد از کدهای بیرونی که مقدم بر آن­ها نیز هستند. به این دلیل می باشد که آغاز به این مبحث می­پردازیم. همانطور که گفته گردید، طراحان شبکه می­توانند بین بسیاری از حالت­های عملیاتی مختلف در زمان بهره گیری از فناوری COFDM یکی را انتخاب کنند. بعضی از این گزینه­ها برای انواع کدهای درونی بهره گیری می­شوند. یک کد RCPC[2] برای سیستم DVB-T تعریف شده می باشد. کدبندی درونی کانولوشن RCPC کدی می باشد که به ازای هر بیت ورودی دو بیت خروجی تولید می­کند. نرخ کدگذاری در این حالت 2/1 می باشد که از تقسیم اندازه بیت­های اطلاعات بر کل تعداد بیت­ها به­دست می­آید. با یک فرآیند شناخته شده با عنوان پنچر کردن امکان سیستماتیک کردن بعضی از بیت­های خروجی یک کدگذار کانولوشنال هست. این به این معنا می باشد که یک بیت ورودی بعد از سوراخ کردن دیگر دو بیت خروجی تولید نمی­کند، بلکه کمتر از آن می باشد از اینرو نرخ کدگذاری افزایش پیدا می­کند. پنج انتخاب برای نرخ کد درونی هست. دامنه از نرخ 2/1 پنچر نشده به 3/2، 4/3، 6/5 و 8/7 می­باشد این به طراح اجازه می­دهد سطح مناسب از اصلاحات خطا را برای کار خود انتخاب کنند. بالاترین حفاظت از خطا در نرخ کد 2/1 می­باشد اگرچه این نرخ دارای بالاترین اضافات می باشد حفاظت بیشتری ارئه می­کند. وقتی تصحیح خطای بالا بهره گیری می­گردد نرخ داده کاهش می­یابد]25[.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: