تکه هایی از این پایان نامه :

چگونگی کنترل پاسخ فرکانسی سطوح انتخابگر فرکانس

در کنترل پاسخ فرکانسی سطوح انتخابگر فرکانس بایستی چهار عامل را در نظر داشت: شکل اجزاء بکار رفته در ساختار متناوب، دی­الکتریکی که به عنوان زیر لایه در این ساختارها مورد بهره گیری قرار می گیرد، ضریب هدایت اجزاء بکار رفته و زوایای تابش موجی که به ساختار تابیده می­گردد. شکل جزء (تکه یا پنجره) تأثیر اساسی در طراحی سطوح انتخابگر فرکانس دارد. ضریب هدایت جزء و ثابت دی الکتریک زیر لایه نیز تاثیر زیادی در طراحی و ساخت سطوح انتخابگر فرکانس دارند. همچنین عملکرد سطوح انتخابگر فرکانس در زوایای متفاوت تابش موج یک معیار مهم طراحی می باشد که بایستی در نظر گرفته گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: