تکه هایی از این پایان نامه :

4-1-2- گیرنده­ی پیشنهادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در آغاز سیگنال دریافتی به وسیله­ی مبدل آنالوگ به دیجیتال ((ADC و بخش RF پردازش می­گردد و به بلوک سنکرون سازی فرکانسی و زمانی داده می­گردد که منجر به زمان سنجی بهینه، و جبران آفست فرکانس حامل می­گردد. سپس پیشوند چرخشی حذف شده و سیگنال از حالت سریال به موازی (S/P) تبدیل می­گردد و با بهره گیری از تبدیل فوریه­ی سریع (FFT) به حوزه­ی فرکانس منتقل می­گردد. سپس تخمین کانال و همسان­سازی فرکانسی انجام می­گردد، و سمبل­های ارسالی با بهره گیری از یک تصمیم­گیر، آشکارسازی می­شوند.

در فرستنده آغاز سیگنال DVB_T ارسال شده، این سیگنال، سیگنال IFFT گرفته­شده می­باشد. تعداد سمبل­های به کار رفته در این گزارش 268 سمبل و تعداد زیرحامل­ها در هر سمبل 2048 زیرحامل می­باشد، که از این 2048 زیرحامل 1705 زیرحامل فعال می­باشند. Cp یا همان پیشوند چرخشی 8/1 طول هر سمبل در نظر گرفته می­گردد، که در این حال 2304 زیرحامل خواهیم داشت.

آغاز به عنوان مثال کانال channel که به صورت کانولوشن می­باشد، را در نظر می­گیریم.

channel=[1 0.5 0.1 0.01 0.3 0.01 .2 .01 0 0.1 0 0.1 0 0 0.1 0.2 0.3 0 0 0.3 0 0 0.3 0.3 0 0 0 0 0.1]

این کانال حاوی چندین ضرایب می­باشد که به عنوان چندمسیرگی شناخته می­شوند. سپس کانال واقعی و متحرک با زمان را نیز مطالعه خواهیم نمود. آغاز فرض می­کنیم  نمونه­های سیگنال ارسالی فرستنده­ی dvb_t می­باشد، همچنین در گیرنده­ای که دارای آفست فرکانسی می باشد سیگنال  را دریافت می­نماییم که نمونه­های سیگنال دریافت شده­ی  از ارتباط­ی زیر تبعیت می­کند:

(4-1)

(4-2)

که  آفست فرکانسی،  قسمت صحیح آفست فرکانسی،  قسمت اعشار آفست فرکانسی می­باشد. همانطور که می­دانیم نویز را نیز در ابتدای گیرنده اضافه می­کنیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: