تکه هایی از این پایان نامه :

 ساختن فضای مقیاس

همان گونه که پیش تر نیز ذکر کردیم هدف این الگوریتم یافتن نقاطی از تصویر می باشد که در برابر تغییر مقیاس مقاومت لازم را داشته باشند. برای این مقصود بایستی در آغاز تصویر را در مقیاس های گوناگون مورد مطالعه قرار دهیم. این کار به این دلیل انجام می شود که نقاطی از تصویر یافته شوند که در مقیاس های مختلف خصوصیات خود را حفظ می کنند. در گام نخست بایستی مقاومت نقاط مختلف تصویر به وسیله اعمال یک تابع که برای تغییر مقیاس تصاویر به کار می رود، مورد ارزیابی قرار گیرند. پس از اعمال این تابع تصویر به نوعی دچار مات شدگی می گردد و یا به عبارت بهتر مقداری از اطلاعات مربوط به جزئیات تصویر از بین خواهد رفت. تابع مذکور بایستی دارای خصوصیاتی باشد که شاید مهمترین آن داشتن یک قله[1] واضح و همچنین مقاوم می باشد. با در نظر گرفتن تمام موارد ذکر گردیده، مشخص شده می باشد که مناسب ترین تابع برای انجام این کار تابع گاوسی[2] می باشد. این تابع علاوه بر مزایا و امکاناتی که پیش تر ذکر کردیم، دارای خواص منحصر به فرد دیگری نیز می باشد که در ادامه مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

به این ترتیب کافی می باشد برای ایجاد فضای مقیاس در تصویر، فیلترهای گاوسی مختلف با مقدار واریانس[3] های متفاوت را روی تصویر اعمال کنیم. به این ترتیب تصاویر مات شده و به نوعی اطلاعات موجود در آن ها کاهش می یابد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: