عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل سطوح انتخابگر فرکانس

شکل اجزاء هادی بکار رفته در ساختار متناوب، متفاوت می باشد. همانطوری که در شکل 2-3 نظاره می­گردد، شکل اجزاء به گونه کلی به چهار گروه دسته بندی می­شوند: 1- چند قطبی­ها  مثل دوقطبی­ها و سه قطبی­ها، 2- حلقوی­ها مثل حلقه­های مربعی و دایروی، 3- صفحه­ای­ها که معمولا به شکل تکه یا پنجره هستند. به عنوان نمونه تکه­های دایروی و پنجره­های مربعی و 4- ترکیبی­ها که برای بالا بردن عملکرد سطوح انتخابگر فرکانس از این نوع بهره گیری می­شوند. هر کدام از اشکال، خصوصیات فرکانسی منحصر به فرد خودشان را دارند. جدول 2-1 عملکرد اشکال رایج را برای یک سطح انتخابگر فرکانس یک لایه ساده (بدون لایه دی الکتریک) نشان می­دهد. در این جدول عملکرد هر شکل از 1 (بهترین) تا 4 (ضعیفترین) درجه بندی شده می باشد. در جدول 2-1، مقصود از پایداری زاویه­ای

 

شکل 2-3  انواع اجزاء [1]

جدول شماره 2-1 عملکرد سطح انتخابگر فرکانس ها با اشکال متفاوت (یک سطح انتخابگر فرکانس بدون لایه دی الکتریک) [2]

 

جداسازی باند

کوچک

پهنای باند

بزرگتر

پایداری

زاویه ای

شکل

اجزا

1 4 4 دوقطبی
2 2 2 صلیب
1 1 1 حلقوی
2 3 3 سه قطبی
3 3 3 دوقطبی متقاطع
1 1 1 حلقه مربعی

 

این می باشد که پاسخ فرکانسی ساختاری با این اجزاء با تغییر زاویه تابش، تغییر چندانی نداشته باشد. همچنین، جداسازی باند[1]، گذر سریع بین دو باند می باشد. با در نظر داشتن توضیحات مفصلی که در [1] داده شده می باشد، برای کاربردهایی با پهنای باند بزرگ، عناصر حلقوی به دلیل پایدار بودن در برابر زاویه تابش و کوچک بودن ابعادشان بر حسب طول موج مناسب­ترین و عناصر گروه سوم (صفحه­ای­ها) نامناسب­ترین هستند.

1 Band separation

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: