شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

تکه هایی از این پایان نامه :

 روش دسترسی SC-FDMA

در جهت فراسو در لایه­ی فیزیکی شبکه­های LTE از مدولاسیون  SC-FDMA بهره گیری می­گردد. SC-FDMA براساس مالتی­پلکسینگ تقسیم فرکانسی تک حاملی می­باشد. این روش ارسال دارای نسبت PAPR[1] کمی می باشد و این ویژگی باعث بهبود کارایی توان در مقایسه با OFDMA می­گردد]10[. تفاوت این مدولاسیون با OFDMA در این می باشد که در OFDMA یک تبدیل فوریه­ی گسسته انجام می­گردد اما در SC-FDMA با انجام تبدیل فوریه­ی گسسته
باعث می­گردد که سمبل اطلاعات گسترش یافته و یک ساختار تک حاملی مجازی تولید گردد. در نتیجه

SC-FDMA نسبت توان بیشینه به متوسط کمتری در مقایسه با OFDMA دارا می­باشد]11[. این ویژگی باعث بهره گیری از SC-FDMA در جهت فراسو می­گردد. زیرا باعث کارایی توان ارسالی کاربران می­گردد]12[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: