تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-1- پریود سمبل، فواصل و فضای حامل

پریود زمانی یک سمبل OFDM شامل یک زمان فعال و پریود زمانی محافظ می­تواند باشد. با COFDM، داده بین زمان سمبل­های فعال تقسیم می­گردد. زمان فعال سمبل می­تواند نشان­دهنده­ی وضعیت مدولاسیون به­کار برده به یک حامل معین برای یک پریود زمانی مشخص باشد (همچنین می­تواند نشانگر تعداد یا تمام حامل­ها در یک لحظه زمانی خاص باشد).

شکل (2-3)، نحوه­ی بهره گیری از پیشوند چرخشی را نشان می­دهد. همانطور که نظاره می­گردد، یک فاصله­ی محافظ به صورت  ( یا بعضی اوقات به صورت Tg) که قسمتی از پریود زمانی کل سمبل می­باشد، در هنگامی که داده­ی جدید روی حامل­ها مدوله نشده می باشد، تعریف می­گردد. این فاصله­ی محافظ امکان دریافت سیگنال در محیط چندمسیره را فراهم می­سازد، که در آن سیگنال­های تاخیر یافته به شکل یک دریافتی مرکب درمی­آیند. در دوره­ی زمانی این فاصله­ی زمانی هر سیگنال که با تاخیر دریافت می­گردد بدون ایجاد تداخل، به صورت سازنده بدون هیچ­گونه تداخل به سیگنال اصلی افزوده می­گردد. برای جلوگیری از تداخل بین سمبلی[1] (ISI) بایستی زمان  از ماکزیم پخش زمانی کانال بیشتر باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: