تکه هایی از این پایان نامه :

2-2- ساختارفرستنده و گیرنده­ی OFDM

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

در این بخش به توصیف ساختار کلی فرستنده و گیرنده می­پردازیم. شکل (2-2)، ساختار کلی فرستنده و گیرنده­ی OFDM را نشان می­دهد.

شکل(2-2) ساختار فرستنده و گیرنده­ی OFDM

 

همانطور که در شکل (2-2) نظاره می­گردد، آغاز داده­های باینری مدوله شده و از حالت رشته داده­ی سریال به حالت موازی تبدیل شده و پایلوت­ها به داده­ها اضافه می­شوند. سپس پس از عبور از بلوک IFFT، پیشوند چرخشی به داد­ه­ها اضافه شده و رشته داده از حالت موازی به سریال تبدیل شده و در کانال ارسال می­گردد. در گیرنده نیز آغاز رشته داده از حالت سریال به موازی تبدیل شده و پیشوند چرخشی حذف شده و پس از عبور از بلوک FFT و همسان­سازی کانال با بهره گیری از پایلوت­ها و تبدیل به رشته داده­ی سریال، دی­مدولاسیون صورت گرفته و داده­ها استخراج می­شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: