عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعه الگوریتم MUSIC و Capon

همان گونه که قبلاً نیز تبیین داده شده می باشد، آغاز داده های دریافتی را توسط بانک فیلتر FFT به
بین فرکانسی باند باریک تفکیک نموده، سپس، الگوریتم MUSIC و Capon را در هر بین فرکانسی باند باریک، به صورت جداگانه محاسبه نموده و در انتها با بهره گیری از میانگین گیری، خروجی را محاسبه
می نماییم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به مقصود میانگین گیری از خروجی الگوریتم ها در هر بین فرکانسی، می توان از سه روش زیر بهره گیری نمود:

  1. میانگین حسابی
  2. میانگین هندسی
  3. میانگین هارمونیک

در روش میانگین حسابی

(5-1)

(5-2)

که  و ، خروجی الگوریتم موزیک و کاپون در بین فرکانسی  ام، می باشد و زاویه تخمین برابر با زاویه  ای خواهد بود که باعث حداقل شدن مقدار مجموع خروجی ها در تمام بین های فرکانسی در روش موزیک و کاپون می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: